Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2014

piiip
możesz wypierać się tego wszystkiego mała, możesz próbować zapomnieć, ale nie zmienisz tego, że to się stało. i że coś poczułaś.
— dobrze o tym wiesz.
Reposted fromawaken awaken viastaystrongangie staystrongangie

December 06 2014

piiip
Po raz pierwszy cała moja miłość skupia się na odpowiednim mężczyźnie i po raz pierwszy nie niszczy mnie od środka. Nigdy dotąd nie otrzymałam od nikogo tak szczerej, czystej, dojrzałej i bezinteresownej miłości, nigdy też nikomu takiego uczucia nie byłam w stanie dać. Nie potrafię przypomnieć sobie swojego lustrzanego odbicia zanim poznałam jego i nie potrafię myśleć o tym, jak wyglądałoby moje życie, gdyby zabrakło w nim osoby, która sprawiła, że poznałam smak łez wylanych ze szczęścia. 
Reposted fromorchis orchis viastaystrongangie staystrongangie
piiip
Wiesz, jakie to niesamowite uczucie, kiedy w jego oczach zapala się milion gwiazd, tylko dla Ciebie?
piiip
Przepraszam, że piszę
nie chcę przeszkadzać
zastanawiam się tylko
jak ci bije moje serce
— M .Goniewicz
Reposted fromniiepoczytalna niiepoczytalna viasaferin saferin
piiip
To kuje w serce mnie fest.
Reposted fromorchis orchis viastaystrongangie staystrongangie
piiip
Zgadza się. Nic mi nie wychodzi. Czasami boję się, że wszystko, co robiłam do tej pory, nie miało żadnego sensu. Miewam bardzo realistyczne sny, gwałtownie budzę się w środku nocy i przez jakiś czas nie mogę rozróżnić, co jest rzeczywistością, a co nią nie jest... Coś w tym rodzaju. Rozumiesz, o czym mówię?
— Haruki Murakami, "Sputnik Sweetheart"
Reposted fromfuckyou fuckyou viaszalony-virus szalony-virus
piiip
na zawsze to dużo czasu, ale nie miałabym nic przeciwko spędzenia go przy Twoim boku.
— He Is We - I wouldn't mind
piiip
3579 8fc9
Reposted frommisza misza viagoraca-czekolada goraca-czekolada

December 02 2014

piiip
5161 9adf 500
Reposted fromgrajki grajki viaszalony-virus szalony-virus
piiip
6998 98ea 500
Reposted fromrol rol viastaystrongangie staystrongangie
piiip
Zawsze odchodziła od innych, kiedy im nie pasowała, żeby inni nie zdążyli odejść od niej.
— 3freya
piiip
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viaRina Rina
piiip
"Posmakowałem jej... i do mnie dotarło, że całe życie głodowałem." 
— Perwersje
Reposted fromcompletelydifferent completelydifferent viaRina Rina
piiip
Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
— Fiodor Dostojewski
piiip
Ścierają się we mnie dwie skrajne potrzeby, logicznego poukładania klocków i nieustannego zrywania się ze smyczy logiki. Porządku i szaleństwa.
— Danuta Stenka
Reposted frommhsa mhsa viacoconutmousse coconutmousse
piiip
9042 566c
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viadziubkowa dziubkowa

November 25 2014

piiip
Pojawiłeś się w moim życiu niedawno. Sprawiłeś, że przestałam marznąć. 
— "Wolna miłość" - Roma Ligocka
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viapoolun poolun
piiip
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że nie stać mnie na coś, boję się, nie znoszę; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Miller
Reposted fromsfeter sfeter viabadgirl badgirl
piiip
nie zakochuj się we mnie
to nie najlepszy pomysł

zawsze będę dla ciebie niedomalowanym obrazem
niedokończonym listem
pełnych znaków zapytania

jestem chora na niemiłość
możesz się zarazić 
— SzeptCiszy/fb
Reposted frompensieve pensieve viadziubkowa dziubkowa
piiip
nie zakochuj się we mnie
to nie najlepszy pomysł

zawsze będę dla ciebie niedomalowanym obrazem
niedokończonym listem
pełnych znaków zapytania

jestem chora na niemiłość
możesz się zarazić 
— SzeptCiszy/fb
Reposted frompensieve pensieve viadziubkowa dziubkowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl